Facebook
t malscheland Geldermalsen

Coaching en Therapie


Coachingssessies

In coachingssessies krijg je een individuele begeleiding, waarbij je wordt ondersteund in je leerproces. We bepalen samen de thema's en doelen waar je aan wilt werken. Het gaat er om dat jouw persoonlijke effectiviteit en succes vanuit ontspanning in je dagelijks leven wordt vergroot.
Je krijg handvatten om je mogelijkheden in te zetten op persoonlijk en werkniveau. Uiteindelijk leer je om beter voor jezelf op te komen en ook om je gevoelens naar anderen te uiten. Je beeld op de werkelijkheid wordt realistischer.

Individuele therapiesessies

In de individuele therapiesessies, wordt meer gekeken naar de belemmeringen cq blokkades of niet geuite emoties die je uit jouw verleden hebt meegenomen naar je huidige leven en die je verhinderen om die stappen te zetten die je graag wilt. Ik, Magda, begeleid je om de geblokkeerde gevoelens op gepaste wijze naar buiten te brengen zodat je jezelf weer (meer) ontspannen gaat voelen. Je leert jezelf op tijd en op een verantwoorde manier te uiten naar anderen, zodat er geen opeenhoping van emoties plaatsvindt. Het contact met jezelf en anderen krijgt daardoor een nieuwe, vitale en verfrissende wending.

Thema’s waarvoor vaak sessies worden aangegaan zijn o.a. :

  • lichamelijke klachten waarvoor niet direct een oorzaak kan worden gevonden
  • burn-out / overspannenheid
  • depressie
  • hyperventilatie
  • rouwverwerking
  • minderwaardigheidsgevoelens
  • traumatische ervaringen
  • incest
  • zingevingsvragen
  • persoonlijke groei & jobcoaching

Afgestemd op de vraag van jou als cliënt, worden er al dan niet lichaamsgerichte methodes toegepast.
Zie voor de achtergronden hiervan elders op de website.

Een sessie duurt gemiddeld 1 uur. 

Wil je meer info en/of een afspraak maken, neem dan contact op met Magda Leenen-Nelissen.

Wat ik je vertel, zou je zo kunnen vergeten.
Wat ik je laat zien, dat weet je morgen nog wel.
Wat ik je laat voelen, vergeet je je hele leven niet!